Model: Ultra2TM Variant

Model: Ultra2TM Variant

CÔNG NGHỆ XÉT NGHIỆM HEMOGLOBIN BẤT THƯỜNG
– Hệ thống sắc ký lỏng cao áp
– Phần mềm điều khiển bằng menu đơn giản
– Lấy mẫu liên tục từ ống chính
 Chi phí hiệu quả
– Tự động phản ứng, quét nhanh, độ phân giải cao
– Chất lượng không đồng đều giữa các đỉnh với công nghệ HPLC
– Đọc kết quả rõ ràng
– Tự động nạp và chuẩn bị mẫu
– Khả năng chứa 500 mẫu
– Kiểm tra đồng thời các loại mẫu như: máu toàn phần, haemolysates,
đốm máu khô của trẻ sơ sinh/ mới sinh
– Hiệu suất rất cao
– Độ nhạy 0.1%
– Phát hiện hơn 200 bất thường Haemoglobin. 
Đọc barcode mẫu, kết nối với LIS

CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆM NHANH TRONG 4 PHÚT
• Xét nghiệm 2 thông số %A2 và F
• Sàng lọc định tính Hb Variant
• Hỗ trợ xét nghiệm β-Thalassemia
• Giao diện phù hợp với LIS
• Tự động chuyển mẫu sàng lọc nhanh sang chạy độ phân giải cao khi phát hiện Hb bất thường

CHƯƠNG TRÌNH XÉT NGHIỆM PHÂN GIẢI CAO 10.5 PHÚT
• Nhận diện Hb Variant
• Sàng lọc/kiểm chứng trẻ mới sinh
• Định lượng Bart và HbH

Hotline 24/7:

1900 23 23 11