ACL TOP 350 CTS

ACL TOP 350 CTS

Tính năng thân thiện với người dùng và tiết kiệm không gian – Kết hợp với chức năng tự động kiểm tra mẫu tiền phân tích

Kích thước nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ trong các tính năng, hệ thống ACL TOP 350 CTS hoàn toàn tự động cho kết quả nhanh chóng và chính xác, không yêu cầu đào tạo đặc biệt cho người sử dụng. Thực hiện các xét nghiệm thường quy hoặc đặc biệt rất đơn giản. Tính năng tự động kiểm tra mẫu tiền phân tích, quản lý chất lượng được nâng cao và hỗ trợ kiểm định giảm tối thiểu các lỗi và gia tăng hiệu quả. Hệ thống ACL TOP 350 CTS là giải pháp ý tưởng đối với với các phòng xét nghiệm cỡ vừa và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo với hệ thống ACL TOP 750 CTS hoặc ACL TOP 550 CTS để tạo thành một môi trường xét nghiệm tích hợp hoàn toàn.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98