ACL AcuStar

Độ chính xác chưa từng thấy. Dễ sử dụng. Đổi mới trong xét nghiệm đông máu đặc biệt.

ACL AcuStar thực hiện hoàn toàn tự động các xét nghiệm đặc biệt, mà hiện nay yêu cầu nhiều thời gian vào các quy trình bằng tay và cần có kỹ thuật cao. Kỹ thuật hóa phát quang, là thiết kế dành riêng cho các phòng xét nghiệm đông máu, cho phép xét nghiệm với phạm vi rộng và nhạy hơn so với các xét nghiệm trên hệ thống ELISA hay miễn dịch đo độ đục.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98