KHÓA ĐÀO TẠO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY HÓA SINH TỰ ĐỘNG AU680 HÃNG BECKMAN COULTER TRONG XÉT NGHIỆM Y KHOA”

Hotline 24/7:

1900 23 23 11