HỘI THẢO KHOA HỌC: CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ MẠCH VÀNH CẤP VÀ XÉT NGHIỆM TROPONIN I SIÊU NHẠY

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98