MITALAB TỔ CHỨC HÔI THẢO NHÓM MÁU HỆ ABO KHÓ XÁC ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98