Liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện năm 2018

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98