DẢI PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC BẠCH CẦU MONO: CHỈ SỐ MỚI CỦA SEPSIS-2 VÀ SEPSIS-3 Ở BỆNH NHÂN CẤP CỨU CÓ NGUY CƠ CAO

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Hà Nội
0936.288.180
Đà Nẵng
0934.596.299
Hồ Chí Minh
0915.4444.98